A Safari Club International Közép-Magyaroszági Egyesület tagjának jelentkezhet minden olyan magyar vadász, aki vállalja és eleget tesz a tagság feltételeinek,  ismeri és egyetért az SCI célkitűzéseivel.

Felvételéhez meg kell szerezze két  másik klubtag ajánlását és válaszolnia kell az adatszolgáltatási íven szereplő kérdésekre is.

A belépő nyilatkozattételhez  az alábbi adatokat szükséges megadni. A kitöltött nyilatkozatot a rendszer automatikusan továbbítja az elnökségnek és az elbírálást követően értesíteni fogjuk a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Név

Cím

Telefon

Email cím

Tagja már valamelyik külföldi SCI szervezetnek?

Vállalja az éves tagdíj megfizetését?

Ajánlóim
1. 2.

Az SCI célkitűzéseit ismerem, azokkal egyetértek.

Az SCI Közép-Magyarországi Egyesület tagdíja 80.000 Ft/év, amelyből 80 USD-nek megfelelő összeg a nemzetközi SCI szervezethez kerül átutalásra. A tagsági viszonyt a soron következő Közgyűlés véglegesíti. A tagdíj fizetésének módjáról a titkárság nyújt tájékoztatást.