Hidvégi Béla – örökös tiszteletbeli elnök

Hidvégi Béla
Nevéhez fűződik a SCI Közép-Magyarországi Egyesületének megalapítása, amelynek első elnöke is volt. Elismert nemzetközi szaktekintély a vadászatban, több nagysikerű könyv szerzője. A magyar vadászati kultúra jeles nagykövete a világ vadásztársadalmában. Tapasztalataival és tevékeny hozzáállásával ma is aktívan segíti a Klub munkáját.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Halmágyi-Takács István – elnök

Dr. Halmágyi Takács István

A Safai Club International a világ egyik legnagyobb és valószínűleg legbefolyásosabb vadászati szervezete. Magyarországi chaptere elnökének lenni megtiszteltetés.

Tudásban, támogatásban sokat kaphatunk  anyaszervezetünktől, alapelveiket, törekvéseiket magunkénak érezzük. Ugyanakkor a SCI Középmagyarországi Egyesülete tevékenységét az európai vadászati kultúra, a magyar vadászati tradíciók alapján végzi. Büszkék vagyunk a múltra, valljuk, hogy a jövőt ennek alapján kell építeni.

Erősíteni szeretnénk részvételünket a magyar vadászati közéletben. E tevékenységünket a magas színvonalú szakmaiságnak kell meghatároznia. Lehetőségeink és képességeink szerint támogatni szeretnénk minden olyan kezdeményezést, ami a magyar vadászat hasznára válik.

A magyar chapter sokkal több eredményt, elismerést ért el a Safari Club International szervezetében, mint amit hazánk mérete, világban elfoglalt helyzete indokolna. Ezt a hazai vadászat értékein, hagyományain túl tagjaink kiemelkedő vadászati teljesítményeinek köszönhetjük.

Az SCI kiterjedt nemzetközi szervezete jó lehetőséget kínál arra, hogy a magyar vadászat értékeit, eredményeit megismertessük a külföldi vadászokkal,  felhívjuk figyelmüket a magyar vadászati lehetőségekre. Minél többet szeretnénk tenni ennek érdekében.

Hídvégi Béla egy évtizede alapította szervezetünket. Idén fogjuk ünnepelni tízéves fennállásunkat. Erre az ünnepségre tagjainkon kívül a hazai vadászati közélet képviselőit is el fogjuk hívni, valamint mindazokat, akik az elmúlt tíz évben klubunk tagjai voltak. Mivel azt keressük, mi az, ami összeköt bennünket, az évforduló jó alkalmat kínál az együttlétre.

Minden közéleti szerepvállalás mellett klubunk elsősorban baráti közösség. Ezért az eddigieknél több közös vadászatot, klubnapot és más közös programot szeretnénk szervezni, hogy tagjaink minél többször élvezhessék egymás társaságát, a közös vadászatok örömét.

 

Dr. Boldizsár Balázs – külkapcsolatokért felelős alelnök

 

 

Pintér Miklós – ifjúságért és oktatásért felelős alelnök

Pinter_01

A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen végeztem, majd a vadgazdálkodási szakmérnöki után a Balaton-nagybereki Állami Gazdaságban dolgoztam a HUNOR Apróvad-gazdálkodási Rendszernél, ahol éves szinten 1,7 millió fácánt, 15 ezer foglyot tenyésztettünk, forgalmaztunk és vadásztattunk. 1978-1982 évig a Sárvári Állami gazdaság vadgazdálkodási ágazatvezetőjeként, 33.000 ha-on vadásztattunk, zömében külföldi vadászvendégeket.

1982-1992 között a MAVAD vadászati osztályán, dunántúli vadászati szakértőként dolgoztam. 1992 évben az osztrák „Jagd Stiedl” vadászatszervező iroda manager igazgatójaként, számtalan prominens külföldi vendéget vadásztattam. 1996 évtől saját vadászatszervező irodámat, az Elite Hunting Service Kft.-t vezetem, itt dolgozom négy éve történt nyugdíjaztatásom óta is, mint ügyvezető. 1969 óta vadászom. Az SCI-nél vadgazdálkodási, oktatási, ifjúságért felelős alelnökké választottak 2015 márciusában.

 

 

 

Lakatos Pál – szervezési alelnök

Lakatos Pál
„Sokrétű szervezési munkával szolgálom a klubot. Az egyik legnagyobb programunk a FeHoVa-n való részvétel, ahol – a gálavacsora mellett – a legnagyobb létszámban gyűlünk össze. Igyekszünk minél jobb közösséggé válni, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a családi klubnapok szervezésére. Évről évre sikeresek a klubvadászataink, ahol  tagjaink újabb és újabb területekkel, emberekkel ismerkedhetnek meg.”

 

 

 

 

Bősze András – pénzügyekért felelős alelnök

Bosze_01
„A megválasztásommal azon dolgozom, hogy az SCI gazdálkodását a tagság javára ésszerűen, a közérdekhez igazodva, a jogszabályi környezetből adódó lehetőségek mentén irányítsuk. A tevékenységünk pénzügyi kihatása mindenki számára átlátható és publikus legyen, elfogadott normákon alapuljon. A testületi vezetés alapvető szabályaiból következő elnökségi gyakorlatot igyekszem tapasztalataimmal úgy alakítani, hogy elsősorban jól átgondolt és kimunkált írásbeli előterjesztéseken alapuljon. A viták legyenek lényegre törőek és indulatoktól mentesek,  a végén írásos határozatba foglalja az elnökség a döntést, amit a honlapon publikál. Ennek szellemében szeretném végezni a munkámat, amelyhez a tagság bizalmát ismételten köszönöm.”

 

 

 

Dr. Kákonyi Gábor – kormányzati kapcsolatokért felelős alelnök

Kákonyi Gábor
„Az SCI magyarországi tagozata feladatának tekinti a szakmailag hiteles, a vadgazdálkodás szempontjait szem előtt tartó jogszabályi környezetet. Mind a vadászati, mind a fegyvertörvényhez általános és konkrét javaslatokat fogalmaztunk meg. E javaslatok számos pontját meg is fogadták a törvényalkotók, így egyszerűbb, életszerűbb lett a törvény. Büszkék vagyunk arra, hogy a törvényhozás folyamatának aktív szereplői vagyunk, tapasztalatainkkal segíteni tudjuk a jogalkotók munkáját.”

 

 

 

 

 

Gömöri Attila Mihály – a vadászati és a trófeakultúra terjesztéséért felelős alelnök

Gömöri Attila
„Feladatomnak tekintem az SCI-nél a vadászati és a trófeakultúra továbbvitelét. Szeretném a felesleges és értelmetlen “mennyiségi” vadászatokkal valamint a túlzott rekordhajhászással szemben megtalálni és felmutatni a helyes egyensúlyt a hazai és külföldi minőségi trófeák díjazásán, bemutatásán keresztül.”

 

 

 

 

 

Makay Tamás – média és kommunikációs alelnök

IMG_2161

Makay T.

Csak az erdő – csak a vad – csak a vadászat