• A vadászat rangjának és társadalmi elismertségének növelése
  • Az általános vadászati kultúra terjesztése és a magyar vadászati hagyományok ápolása és megismertetése a világban
  • A természeti környezet értékeinek, ezen belül kiemelten a vadállománynak és a vad élőhelyének védelme, fejlesztése
  • A tagok vadászati érdekeinek szolgálata és érvényesítése
  • Szakmai segítség biztosítása a magyar vadászoknak a külföldi vadászatokhoz
  • A fiatal generáció nevelése a természet szeretetére és védelmére
  • A magyar és európai vadászat érdekeinek képviselete a nemzetközi szervezeten belül

A safari Club vadvédelmi tevékenységének mottója a természetvédő vadász. Megítélésünk szerint csak az nevezheti magát igaz vadásznak, aki tevékenyen részt is vesz a vad és élőhelye megóvásában, annak fejlesztésében. Egy hasonlattal élve, amolyan jó kertész módjára a sok gondozás és ápolás után csak a megérdemelt termést szüreteli le. Mi, a Klub tagjai hazai szinten mindent elkövetünk a magyar fauna fennmaradásáért és a már kipusztult, de valamikor őshonos fajok újratelepítéséért. Nemzetközi tagdíjunk révén pedig részt vállalunk az SCI vadvédelmi programjaiban is.