Az SCI európai chaptereinek vezetőinek szokásos éves értekezlete 2016.12.03. Bécs

Az idei találkozó is kellemes környezetben, kötetlen beszélgetésekkel kezdődött, majd gyorsan rátértünk a hivatalos napirendi témák megvitatására. A találkozót Abigail Day asszony vezette (CITES, IADC társelnök), az SCI anya szervezetet Larry Higgins elnök, és Paul Babaz megválasztott elnök és ŰCraig kauffmann korábbi elnök képviselte. A résztvevő chaptereket általában elnökök vagy alelnökök reprezentáltákk. A találkozó résztvevője volt továbbá több nemzetközi igazgató, köztük Magyarországról Hidvégi Béla és Kőhalmi Zsolt klubtársunk is. Egyesületünket Halmágyi Takács István elnök és jómagam képviseltük.
A találkozó lényegében négy jól körülhatárolható napirendet tárgyalt meg.
1. Sajnálatos módon még továbbra is napirenden van a BAVARIA Chapter ügye. Ulmmann úr szerepe a múltban és a jelenben, és bizonyos jogi viták az SCI szervezet és Ulmann úr által jegyzett szervezet között ma sem tisztázott teljes mértékben.

2. Ennek a napirendi pontnak a keretében minden chapter képviselője 5-10 percben összefoglalta az országára jellemző legfontosabb körülményeket, az év legfontosabb eseményeit. Halmágyi Takács István a magyar chapter kiegyensúlyozott működéséről, az ország méretéhez képest arányos és stabilizálódó taglétszámáról, bővülő aktivitásáról és rendezett munkakapcsolatokon alapuló működéséről számolt be, amihez számos vadászati lehetőség és családi program is társul.

Hidvégi Béla röviden tájékoztatott az SCI és a CITES másnapi egyeztető megbeszélésének irányáról, amely találkozó megszervezésében neki személyesen is jelentős erőfeszítése van, tekintélyének tisztelete jelentősen hozzájárult a találkozó létrejöttéhez.

3. Az osztrák küldöttség szervezésében átfogó tájékoztatást kaptunk egy osztrák európa parlamenti képviselőtől a már kőrözés alatt álló európai vadászati szabályozás módosulásának várható kimeneteléről. Az általunk is ismert dokumentum 56. pontjára fókuszálva kifejtette, hogy mindnyájunknak folyamatos és jelentős aktivitást kell kifejteni ahhoz, hogy a meggyőzés eszközével minél szélesebb körben elfogadottá váljanak a hagyományos vadászati értékek, a vadászat és ember-, a vadászat és a természet kapcsolata.

4. A találkozó eredményeit Abigél Day és Larry Higgins foglalták össze. Emellett tájékoztatást kaptunk az anyaszervezet legfőbb aktuális törekvéseiről, a jövő év eleji konvenció előkészületeiről. Mindenkit bíztatott, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a chapterek delegációi a konvención. Ennek a napirendnek a keretében egyeztettünk európai szervezeti kérdésekről, aminek a lényege, hogy az európai chapterek három csoportba tömörülve működnek a jövőben.

A hivatalos programot egy büfé vacsora követte, ahol kötetlenebb formában is megbeszélhettük azokat a kérdéseket, amit esetleg nem a teljes résztvevői kör előtt tartottuk aktuálisnak elmondani. A magyar chapter megítélése ezen beszélgetések alapján továbbra is jó, a közép európai régióra vonatkozóan kifejezetten támaszkodnak a távolabbi országok és az SCI vezetők is a véleményünkre.
Bősze András
alelnök
1      2